Go to Top

Podešavanje FTP konekcije

Oznaka FTP predstavlja skraćenicu od File Transfer Protokol. Upotrebom ovo protokola možete vršiti promene na vašoj Web prezentaciji.
Pristup putem FTP-a možete ostvariti uz pomoć nekog od mnogih FTP klijenata.

Mi vam preporučujemo FileZilla-u.

Opšte upustvo za podešavanje FTP konekcije glasi:

  • Odaberite vaš FTP client.
  • U rubrikama za host postavite naziv vašeg domena. (www.imedomena.com).
  • U rubrikama za Username i Password unesete vaše korisničko ime i šifru koju ste dobili prilikom registracije.
  • Podrazumevani port za konekciju na FTP server je 21.
  • U slučaju da vam je PASSIVE mode uključen, isključite ga.
  • Firewall i/ili Antivirus software mogu blokirati konekciju.
  • Potrebno je podesiti ga da propušta FTP protokol.
  • Ukoliko iskusite probleme sa konekcijom, isključite ga privremeno.

ftp

 

Takođe, proverite da li za pristup Internetu koristite neki od paketa koji imaju ograničenje po portovima koje propuštaju.

Nakon toga možete da se konektujete na vaš FTP nalog i da upload-jete prezentaciju u public_html direktorijum. Bitno je da početna stranica nosi naziv index.html, index.htm ili index.php kako bi prezentacija bila vidljiva pri pristupu vašoj adresi.