Go to Top

HostSector

HostSector je projekat nevladine organizacije Centar za edukaciju i istraživenje (CER) koji ima za cilj da zajedno sa lokalnim upravama pomogne privrednim društvima i organizacijama civilnog društa tako što će im obezbjediti potpuno besplatnu izradu i instalaciju web sajta.

Projekat će se realizovati u fazama, odnosno prvo će se ova besplatna usluga obezbjediti privrednicima i organizacijama sa područja Bijeljine, a postepeno ćemo uključivati i druge opštine i gradove u BiH.

Partneri u ovom projektu su Omladinski centar Vermont iz Brčkog, Agencija EliteART iz Bijeljine i Agencija IinfoNET iz Srbije.

Centar za edukaciju i istraživenje (CER) i EliteArt iz Bijeljine su spojili svoje hosting korisnike zajedno sa HostSector tako da već sada HostSector broji preko 120 web sajtova kao i preko 200 domen adresa.

Zahvaljujući spajanju servera od CER-a i EliteArt-a u jedan zajednički već sada HostSector ima preko 120 web sajtova i 200 domen adresa.

NOSILAC PROJEKTA

NOSILAC PROJEKTA

SARADNIK U PROJEKTU

PARTNER U PROJEKTU

SARADNIK U PROJEKTU

PARTNER U PROJEKTU